Beton Boru Makinaları

Beton Boru Makinası çeşitli daire ve kare kesitli boruları üretme kabiliyetine sahip olmakla inşaat çelikli ve inşaat çeliği olmayan borular da üretebilir. Boru makinası (değişken, Alman tasarımı), farklı türde boru ve beton kutular üretme yeteneğine sahiptir. Bir boruyu bir başkasına bağlama yeteneğine sahip olan bu sistem, boruların veya kutu menfezlerin bağlanma seçeneğini kolaylaştırabilir ve bu da organizasyon için ürünlerin doğruluğuna neden olur. Büyük çaplı boruların üretimi çoğunlukla kentsel atık su aktarımı için kullanılır. Bu sistemin diğer bir avantajı, belediyeler, telekomünikasyon şirketleri ve diğer ilgili kuruluşlar gibi farklı yerlerdeki beton kutuların tartışılmasının yanı sıra belirli alanlara su aktarılmasıdır.

Sabit Ve Yürüyen Beton Borü Üretim Makinaları